KAEDAH MEMBAYAR YURAN PENGAJIAN, YURAN ASRAMA DAN BAYARAN PELBAGAI DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB)

 

MAKLUMAT PENTING

 1. Semua pelajar hendaklah mematuhi arahan ketika membuat pembayaran Yuran Pengajian / Yuran Asrama / Bayaran Pelbagai di BIMB. Pihak Politeknik KPT tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran semua yuran.
 2. Semua pelajar hendaklah menyemak nombor akaun dan jumlah pembayaran selepas membuat bayaran. Sebarang kesilapan perlu dilaporkan ke BIMB dengan SEGERA.

KAEDAH PEMBAYARAN

Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut:

 1. Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam.biz) ( Semua Jenis Pembayaran)
 2. Pembayaran di Mesin ATM BIMB (Semua Jenis Pembayaran)
 3. Mesin Cash Deposit (CDM) BIMB (Semua Jenis Pembayaran)
 4. Perkhidmatan Kaunter BIMB (Hanya Untuk Bayaran Pelbagai Sahaja)


A. PEMBAYARAN MELALUI PERBANKAN INTERNET (bankislam.biz)

Syarat: Pembayar perlu mempunyai akaun BIMB dan ID untuk mengakses perbankan internet Bank Islam. Sila layari http://www.bankislam.com.my

 1. Klik logo "Internet Banking Login" dan tekan butang "ok" pada "Security Alerts".
 2. Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet Bank Islam.
 3. Pilih "Bill Presentment"pada menu "Bill Payment".
 4. Pilih "Politeknik KPT" (yuran pengajian dan asrama ) / "Koperasi – HEP PSIS" (bayaran pendaftaran) pada senarai "payee corporation".
 5. Masukkan "No Kad Pengenalan" pada ruang IC/Passport number dan klik "next".
 6. Klik 'select' pada bill reference untuk paparan maklumat pembayaran
 7. * Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih "source account" yang hendak di debitkan dan masukkan jumlah amaun yang hendak dibayar dan klik "pay"
 8. Maklumat bayaran dipamirkan untuk tujuan varifikasi. Klik 'confirm' untuk pengesahan pembayaran.
 9. Cetak pengesahan pembayaran sebagai bukti pembayaran.

Nota Penting:

*Pembayar PERLU melaksanakan proses pembayaran secara berasingan bagi setiap bayaran (yuran pengajian / yuran asrama / bayaran pelbagai) yang dibuat.

(Calon adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran yang dilakukan sebagai rujukan)B. PEMBAYARAN DI MESIN ATM (Auto-Teller Machine) BIMB

Syarat : Pembayar perlu mempunyai akaun BIMB. Pergi kemana-mana terminal mesin ATM BIMB untuk melaksanakan proses pembayaran

LANGKAH PILIHAN MENU CONTOH
1 LAIN-LAIN   atm 01
2  PEMBAYARAN BIL & YURAN IPT  atm 02
3  YURAN IPT / BILL PRESENTMENT  atm 03
4  PENGESAHAN NO. AKAUN OLEH PEMILIK AKAUN  atm 04
5  MASUKKAN NOMBOR MyKAD (NO. KP) PELAJAR  atm 05
6

PILIH JENIS BAYARAN YANG INGIN DIBUAT*

POLI S BERNAM  Bayaran Pelbagai
(NO. KP PELAJAR)
 
POLITEKNIK KPT  Yuran Pengajian
17(6 Digit)RM200
 
POLITEKNIK KPT  Yuran Asrama
17(6 Digit)RM60
 
Rujukan :
17 = Kod Politeknik (PSIS)
6 Digit = BIMB Unic Code
RM200 / RM600/ RM60 = Jumlah Bayaran
 
 atm 06
7 SAHKAN TRANSAKSI / PEMBAYARAN  
8 TRANSAKSI SELESAI DAN AMBIL RESIT  

Nota Penting:
Pembayar PERLU melaksanakan proses pembayaran secara berasingan bagi setiap bayaranUlangi Langkah 1-6 untuk melaksanakan proses pembayaran bagi setiap bayaran { Yuran Pengajian / Yuran Asrama / Bayaran Pelbagai } yang dibuat.

(Sila simpan resit anda sebagai bukti pembayaran)C. PEMBAYARAN DI MESIN CDM (Cash Deposit Machine) BIMB

Pergi kemana-mana terminal mesin CDM BIMB untuk melaksanakan proses pembayaran

LANGKAH PILIHAN MENU CONTOH
1  YURAN IPT / BILL PRESENTMENT  cdm 01
2  MASUKKAN NOMBOR MyKAD (NO. KP) PELAJAR  cdm 02
3

PILIH JENIS BAYARAN YANG INGIN DIBUAT*

 

POLI S BERNAM  Bayaran Pelbagai
(NO. KP PELAJAR)
 
POLITEKNIK KPT  Yuran Pengajian
17(6 Digit)RM200
 
POLITEKNIK KPT  Yuran Asrama
17(6 Digit)RM60
 
Rujukan :
17 = Kod Politeknik (PSIS)
6 Digit = BIMB Unic Code
RM200 / RM600/ RM60 = Jumlah Bayaran
 
 cdm 03
4 MASUKKAN DUIT KEDALAM SLOT  
5 TRANSAKSI SELESAI DAN AMBIL RESIT  

Nota Penting:
Pembayar PERLU melaksanakan proses pembayaran secara berasingan bagi setiap bayaranUlangi Langkah 1-3 untuk melaksanakan proses pembayaran bagi setiap bayaran { Yuran Pengajian / Yuran Asrama / Bayaran Pelbagai } yang dibuat.

(Sila simpan resit anda sebagai bukti pembayaran)D. PEMBAYARAN DI KAUNTER BIMB (HANYA UNTUK BAYARAN PELBAGAI SAHAJA)

Calon boleh membuat bayaran di mana-mana kaunter cawangan BIMB dengan melengkapkan Borang Slip Pembayaran Bil seperti berikut:

bimb borang slip pembayaran bil

Petunjuk :-

 1. Nama Pelajar
 2. No Akaun : 12056 – 01 – 0027121
 3. Amaun : *SILA RUJUK JADUAL BAYARAN (Bayaran Pelbagai PELAJAR BAHARU atau  PELAJAR LAMA atau  PELAJAR PROGRAM PRA DIPLOMA SAINS
 4. Bayar Kepada : KOPERASI – HEP PSIS
 5. Jenis Bayaran : BAYARAN PELBAGAI
 6. No. MyKAD Pelajar

(Sila simpan salinan pendua Borang Slip Pembayaran Bil yang akan dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran)