Program-program yang ditawarkan di Politeknik Sultan Idris Shah adalah seperti berikut:-

 

Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA)
1. Diploma Kejuruteraan Awam - (DKA)
2. Diploma Senibina - (DSB)
3. Diploma Alam Sekitar - (DAS)

 

Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE)
1. Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer) - (DTK)
2. Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) - (DEP)

 

Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (JTMK)
1. Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) - (DDT)

 

Jabatan Pelancongan Dan Hospitaliti (JPH)
1. Diploma Pelacongan - (DUP)
2. Diptolma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal - (DHF)

 

Jabatan Perdagangan (JP)
1. Diploma Sains Kesetiausahaan - (DSK)
2. Diploma Kewangan Dan Perbankan Islam - (DIB)

 

Untuk maklumat lanjut bagi program-program yang ditawakan, sila layari www.politeknik.edu.my