Persatuan Alumni Politeknik Sultan Idris Shah ini telah ditubuhkan pada 4 Ogos 2008 di Dewan Syarahan 1, Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor.

Penubuhan ini telah disaksikan oleh seramai 17 orang termasuk Pegawai Alumni PSIS dan graduan-graduan Politeknik.

Penubuhan ini disaksikan oleh seramai 17 orang termasuk Pegawai Alumni PSIS serta graduan Politeknik.

Dengan berbekalkan semangat dan sokongan daripada pihak PSIS akhirnya persatuan ini telah berjaya didaftarkan di bawah seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 berkuatkuasa pada 3 Mei 2009.