1. Menyatukan bekas pelajar PSIS dari pelbagai bidang sejak PSIS ditubuhkan.
  2. Membantu alumni berkaitan peluang pekerjaan melalui iklan yang disalurkan oleh pihak agensi.
  3. Menyalurkan maklumat berkaitan PSIS bagi perkara yang melibatkan Alumni.
  4. Merancang program yang membabitkan penglibatan Alumni untuk membantu pihak PSIS menyemarakkan program pelajar.